Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez NEXBAU sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Karpicku, realizując swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Administrator informuje następująco:
 1. Administratorem danych osobowych jest NEXBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Karpicku, Karpicko, ul. Poznańska 9, 64-200 Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452067 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 302361365, NIP: 9231693278.
 2. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji pracowników. Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane w kilku procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratora w czasie, o którym mowa w pkt. 6.
 4. Dane osobowe takie jak imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 2 lit b. i h. RODO.
 5. Pozostałe kategorie danych osobowych inne niż opisane w pkt 5, a udostępnione przez kandydata do pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych są przetwarzane przez Administratora w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie
  1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie informacji dotyczących danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 2 lat od dnia przesłania aplikacji.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
   2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
   3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
   4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. żądania przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
   6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w pkt 5 w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem.
 6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.
 7. Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowanym jak i również w celu profilowania.
Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzanie za niezgodne z RODO.