Wiele osób już słyszało o tzw. uldze termomodernizacyjnej. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wśród materiałów i usług objętych tą ulgą znajdują się również okna, drzwi balkonowe/tarasowe, bramy garażowe oraz drzwi zewnętrzne wraz z usługą wymiany tych elementów na nowe. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje w tym temacie.

Kto ma prawo do ulgi i jakie rodzaje nieruchomości są nią objęte

Z ulgi może skorzystać każdy, jeśli jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli budynku wolnostojącego (typowy domek jednorodzinny) albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (oznacza to, że jeśli np. w szeregowcu znajduje się siedziba firmy lub biuro to taki budynek nie będzie objęty ulgą, chyba, że część wydzielona na lokal użytkowy nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku), w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.

Z powyższego jasno wynika, że niestety z ulgi nie skorzystają właściciele mieszkań w bloku czy też kamienicy.

Ulga obejmuje wyłącznie budynki już wybudowane – nie można więc z niej skorzystać w przypadku budynków w budowie.

Ulgę przysługuje podatnikom rozliczającym się zarówno według skali podatkowej, podatkiem liniowym 19%, jak również opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie materiały i usługi są objęte ulgą?

Co do zasady ulga obejmuje tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przy czym warunkiem jest, aby zostały one zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uważane są działania ulepszające budynek mieszkalny w taki sposób, że zmniejszone zostaje zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, podgrzewania wody, zmniejszone zostają straty energii lub też następuje wymiana źródeł energii na odnawialne.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju przedstawia szczegółowy wykaz materiałów i usług, jakie są objęte ulgą. W tym wymienione zostały stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, wraz z usługą wymiany tych elementów.

Tutaj podajemy pełną listę oraz szczegółowe objaśnienia Ministra Finansów w tym zakresie: Ulga termomodernizacyjna – wyjaśnienia MF.

Jak rozliczyć ulgę?

Maksymalna kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich przeprowadzanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych to 53 000 zł. Istotne jest to, że ulga dotyczy jednego podatnika, a to znaczy, że w przypadku małżeństwa limit ten odnosi się do każdego z małżonków osobno.

Wszystkie wydatki należy udokumentować fakturami.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne od podstawy opodatkowania, czyli po prostu od dochodu podatnika (przychody minus koszty). Nie jest to więc odliczenie od podatku, jak czasami błędnie podają niektóre serwisy internetowe. Oznacza to, że kwota wydana na np. wymianę stolarki okiennej pomniejszy nam kwotę, od której liczony jest podatek dochodowy, a nie samą kwotę podatku.

Przykład

Jeśli nasz dochód do opodatkowania wynosi 70 000 zł, a na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wydaliśmy 10 000 zł, to podatek za dany rok podatkowy będzie liczony w oparciu o kwotę 60 000 zł (70 000 – 10 000). Bazując dalej na podanym przykładzie, jeśli podatnik rozlicza się wg skali podatkowej, która w przedstawionej sytuacji wynosi 12%, to realnym zyskiem na odliczeniu będzie kwota 1200 zł (czyli 12% z 10 000 zł). Dlaczego? To bardzo proste: nie korzystając z ulgi podatek wynosi 4 800 zł tj.((70 000-30 000 (kwota wolna)) * 12% = 4 800 zł), natomiast w przypadku skorzystania z ulgi 3 600 zł ((60 000-30 000 (kwota wolna))* 12% = 3 600 zł), stąd różnica między tym co byśmy zapłacili z ulgą, a tym co bez ulgi: 4 800 zł – 3 600 zł = 1 200 zł.

Podsumowując, koszt takiej wymiany obciążający naszą kieszeń wyniesie w ostatecznym rozliczeniu nie 10 000 zł, a 8 800 zł (10 000 zł minus ulga: 1 200 zł).

Jeśli podatek płacimy wyższy niż 12%, np. liczony wg kolejnego progu w skali podatkowej czyli 32%, to oszczędności z tego tytułu będą jeszcze większe, gdyż de facto odzyskamy nie 12% z wydatkowanej kwoty (jak w powyższym przykładzie) ale nawet 32%.

Podatnik ma 6 lat na rozliczenie ulgi, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Oznacza to, że jeśli w danym roku podatnik nie ma dochodu, od którego mógłby sobie odliczyć ulgę w całości lub w części, to może to zrobić w latach kolejnych, kiedy taki dochód się pojawi.

Gdzie wpisać ulgę termomodernizacyjną w deklaracji podatkowej?

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT/O w rubryce nr 33 (podatnik) lub 34 (małżonek) – wersja formularza nr 27. Jest to tzw. część B formularza PIT/O. Następnie sumę odliczeń wykazanych w części B tego formularza (rubryka 46 i 47) przenosimy odpowiednio do składanego przez nas zeznania rocznego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37)

OBJAŚNIENIA PODATKOWE – ULGA TERMOMODERNIZACYJNA