1. Start
  2.  → EU-Subventionen

EU-Subventionen

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie technologii produkcji gamy okien Solens Air opracowanej przez firmę Nexbau“

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji udoskonalonego
produktu w zakładzie Wnioskodawcy

Wartość projektu: 7 080 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 478 000,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2020.04.01 – 2020.12.31

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt pn:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy NEXBAU Sp. z o.o. sp. k.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014 – 2020, Działanie 3.4″

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 336 538,92 PLN
Projekt realizowany w okresie 2020.04.01 – 2020.12.31

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie nowych projektów wzorniczych w celu wdrożenia 3 linii drzwi w firmie Nexbau“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowych projektów wzorniczych, które umożliwią wdrożenie do działalności gospodarczej firmy 3 znacząco ulepszonych linii drzwi

Wartość projektu: 2 970 573,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 757 235,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2019.10.01 – 2021.03.31

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr über die Nexbau-Produkte erfahren? Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Kontakt. Um das leichter zu machen, haben wir ein entsprechendes Internet-Formular vorbereitet. Ihre Frage wird unmittelbar an einen Nexbau-Fachmann weitergeleitet, der sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzt.. Die mit * gekennzeichneten Felder sind obligatorisch auszufüllen.
Machen Sie sich mit den Informationen zum Datenschutz bei Nexbau vertraut

 

Fragen Sie unsere Berater

Zustimmung*

Erklärung*

12 + 1 =