1. Start
  2.  → EU Grants

EU Grants

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

“Wdrożenie technologii produkcji gamy okien Solens Air opracowanej przez firmę Nexbau”

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji udoskonalonego
produktu w zakładzie Wnioskodawcy

Wartość projektu: 7 080 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 478 000,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2020.04.01 – 2020.12.31

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt pn:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy NEXBAU Sp. z o.o. sp. k.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014 – 2020, Działanie 3.4″

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 336 538,92 PLN
Projekt realizowany w okresie 2020.04.01 – 2020.12.31

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Opracowanie nowych projektów wzorniczych w celu wdrożenia 3 linii drzwi w firmie Nexbau” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowych projektów wzorniczych, które umożliwią wdrożenie do działalności gospodarczej firmy 3 znacząco ulepszonych linii drzwi

Wartość projektu: 2 970 573,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 757 235,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2019.10.01 – 2021.03.31

Do you have any question or need more information about Nexbau products? We would be happy to contact you. To make it easier for you, we have prepared a special online form. Your enquiry will be forwarded directly to Nexbau consultants who will contact you within the next few days. You are required to fill in the boxes marked*.

 

Learn more about data protection at Nexbau

Ask our consultant

Consent*

Declaration*

12 + 6 =