Klauzula informacyjna dla klientów

W związku z usługami świadczonymi na Państwa rzecz przez NEXBAU sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Karpicku, spółka ta jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
W związku z powyższym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest NEXBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Karpicku, adres korespondencyjny: Karpicko, ul. Poznańska 9, 64-200 Wolsztyn wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452067 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 302361365, NIP: 9231693278.
2. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej, telefonicznie pod numerem 68 347 02 00 lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prezentacji oferty Administratora, przygotowania umowy (w tym wykonania pomiarów i wyceny stolarki okiennej oraz innych artykułów/usług oferowanych przez Administratora, przygotowania oferty dla Klienta oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wskazanych produktów, jak również w celu zapewnienia możliwości realizowania uprawnień wynikających z umowy, w tym z gwarancji oraz ewentualnych pogwarancyjnych usług związanych z serwisem, sprzedażą elementów zamiennych oraz ułatwieniem zakupu nowych artykułów.
4. Dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną)
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty odpowiedzialne za obsługę informatyczną, rachunkową lub prawną Administratora, przedsiębiorcy transportowi oraz stali podwykonawcy, z którymi współpracuje Administrator. W przypadku reklamacji objętych gwarancją producenta elementów składowych artykułów oferowanych przez Administratora reklamacje takie w raz z Państwa danymi będą w razie potrzeby przekazywane podmiotowi ponoszącemu względem Państwa odpowiedzialność gwarancyjną lub podobną.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zrealizowania usługi lub zawarcia umowy.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń chyba, że obowiązek przechowywania danych w czasie dłuższym niż wskazany powyżej wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Dane dotyczące realizacji zamówienia mogą być przechowywane w systemach informatycznych przez okres dłuższy wyłącznie w celu zapewnienia Klientom Administratora szansy na ciągłość obsługi w zakresie pogwarancyjnych napraw, sprzedaży elementów zamiennych oraz na zakup adekwatnych artykułów oferowanych przez administratora.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. żądania przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
f. wyrażenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego
9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.
10. Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowanym jak i również w celu profilowania.
11. Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzanie za niezgodne z RODO.
 
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez NEXBAU sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Karpicku, realizując swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) Administrator informuje następująco:

 1. Administratorem danych osobowych jest NEXBAU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Karpicku, Karpicko, ul. Poznańska 9, 64-200 Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452067 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 302361365, NIP: 9231693278.
 2. W sprawach związanych z kwestią ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji pracowników. Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane w kilku procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratora w czasie, o którym mowa w pkt. 7
 4. Dane osobowe takie jak imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b. oraz art. 9 ust. 2 lit b. i h. RODO.
 5. Pozostałe kategorie danych osobowych inne niż opisane w pkt 5, a udostępnione przez kandydata do pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych są przetwarzane przez Administratora w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie informacji dotyczących danych osobowych będzie uniemożliwiało wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 2 lat od dnia przesłania aplikacji.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. żądania przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych o których mowa w pkt 5 w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem.
 9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.

Udostępnione dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowanym jak i również w celu profilowania.