Obiekt użyteczności publicznej

Obiekt użyteczności publicznej to budynek lub teren przeznaczony do użytku publicznego, który służy społeczności lokalnej lub ogółowi społeczeństwa. Cechą charakterystyczną tych obiektów jest ich dostępność dla ogółu ludności i spełnianie ważnych funkcji społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych lub administracyjnych. Do obiektów użyteczności publicznej należą między innymi: szkoły i uczelnie, szpitale i przychodnie, muzea i galerie sztuki, biblioteki, stadiony sportowe, baseny, domy kultury, stacje kolejowe, centra usług społecznych. Obiekty użyteczności publicznej są zazwyczaj finansowane lub współfinansowane przez rząd, samorządy lokalne lub inne instytucje publiczne.

Powiązane hasła

Szkło klejone

Szkło klejone znane również jako szkło laminowane, to rodzaj szkła bezpiecznego składającego się z dwóch lub więcej warstw szkła połączonych warstwą folii (zwykle z poliwinylo butyralu, PVB) lub żywicy. W przypadku pęknięcia, warstwa klejąca utrzymuje odłamki szkła...

Szyba refleksyjna

Szyba refleksyjna to rodzaj szkła powleczonego cienką warstwą metalu lub tlenków metali, która odbija część promieniowania słonecznego. Dzięki dodatkowej powłoce, szyby refleksyjne zmniejszają przenikanie ciepła i światła do wnętrza budynku, co pomaga w utrzymaniu...

Pakiet szybowy

Pakiet szybowy to zespół dwóch lub więcej szyb oddzielonych ramką dystansową, uszczelnionych na krawędziach, tworzący hermetycznie zamkniętą przestrzeń wypełnioną gazem (zwykle argonem lub powietrzem). Stosuje się go w oknach i drzwiach, by poprawić izolację termiczną...

Sterowanie radiowe

Sterowanie radiowe to technologia umożliwiająca kontrolowanie urządzeń i systemów za pomocą sygnałów radiowych przesyłanych bezprzewodowo. W tej metodzie jednostka nadawcza wysyła sygnały do odbiornika, który steruje działaniem urządzenia. Sterowanie radiowe jest...

Sterowanie przewodowe

Sterowanie przewodowe to metoda kontrolowania urządzeń i systemów za pomocą fizycznych przewodów. W tej technologii sygnały sterujące przesyłane są poprzez kable, które łączą centralną jednostkę sterującą z poszczególnymi urządzeniami. Sterowanie przewodowe jest...