1. Start
  2.  → Dotacje

Dotacje

Założeniem projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników firmy Nexbau było podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników całego zakładu.  Wśród wykonanych zadań wyróżnić należy: 

– zakup i montaż zestawów wizyjnych na wózki jezdniowe podnośnikowe zwiększających pole widzenia i komfort pracy operatorów, 

– zakup i montaż dźwiękochłonnej obudowy na centrum obróbcze ograniczającej hałas emitowany przez maszynę, 

– zakup szaf przeciwpożarowych i zabezpieczających poprawiających bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi i łatwopalnymi,  

 zakup środków ochrony indywidualnej w postaci zestawów powstrzymujących upadek, lin samohamownych oraz belek zaczepowych służących zabezpieczeniu pracy na wysokości. 

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie technologii produkcji gamy okien Solens Air opracowanej przez firmę Nexbau”

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu nowej innowacyjnej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji udoskonalonego
produktu w zakładzie Wnioskodawcy

Wartość projektu: 7 080 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 478 000,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2020.04.01 – 2020.12.31

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt pn:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy NEXBAU Sp. z o.o. sp. k.”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
na lata 2014 – 2020, Działanie 3.4″

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 336 538,92 PLN
Projekt realizowany w okresie 2020.04.01 – 2020.12.31

Beneficjent
Nexbau Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie nowych projektów wzorniczych w celu wdrożenia 3 linii drzwi w firmie Nexbau” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowych projektów wzorniczych, które umożliwią wdrożenie do działalności gospodarczej firmy 3 znacząco ulepszonych linii drzwi

Wartość projektu: 2 970 573,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 757 235,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2019.10.01 – 2021.03.31

Masz pytanie lub szukasz dalszych informacji na temat produktów Nexbau? Chętnie skontaktujemy się z Tobą. Aby to ułatwić przygotowaliśmy specjalny formularz internetowy. Twoje zapytanie zostanie skierowane bezpośrednio do specjalisty z Nexbau, który w najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą. Wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych*.

 

Zapoznaj się z informacjami na temat Ochrony Danych Osobowych w Nexbau

Zapytaj naszego doradcę

Zgoda*

Oświadczenie*

5 + 2 =